Ivan Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica, Foto: Željko Stevanić

Ivan Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica, Foto: Željko Stevanić