Hrestač_4_Foto Darja Štravs Tisu, arhiv SNG Opera in balet Ljubljana