Hrestač_1_Foto Darja Štravs Tisu, arhiv SNG Opera in balet Ljubljana