Gledališče pod drobnogledom in Ustvarjalno poučevanje literature

, , ,

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) redno izvaja strokovna izobraževanja, ki so namenjena strokovnim delavcem v vzgoji, izobraževanju in kulturi. Vsebinsko se programi osredotočajo na zgodovino in dediščino gledališča, ustvarjalno poučevanje dramatike, možnosti uporabe gledališke pedagogike ter gledališko opismenjevanje nasploh.

V šolskem letu 2024/25 načrtujemo naslednja uposabljanja za pedagoške delavke in delavce:


Gledališče pod drobnogledom (v sodelovanju s SNG Drama Ljubljana)

Celovit in kakovosten obisk gledališča z otroki in mladino se začne z ustreznim izborom kakovostne predstave ter z razvojem gledališke pismenosti. Na izobraževanju bomo gledališče vzeli pod drobnogled ter preizkusili ustvarjalne pristope za učinkovito integracijo gledališkega obiska v pouk. Predstavljene inovativne metode spodbujajo tudi sodelovanje, socialno vključevanje, komuniciranje ter izražanje in sprejemanje različnih stališč, kar je uporabno še na drugih področjih pedagoškega dela.

Izvajalki: Sandra Jenko (SLOGI) in Špela Šinigoj (SNG Drama)

Termin: Strokovno usposabljanje v skupnem obsegu 24 ur (1,5 točke) bo potekalo v popoldanskem času. Prva dva srečanja bosta verjetno konec septembra/začetka oktobra 2024.

Prijava: preko sistema KATIS do 9. 9. 2024 oz. do zapolnitve mest

Kotizacija: za prijave preko sistema KATIS 19,50 EUR; za zunanje udeležence 40 EUR


Ustvarjalni pristopi pri poučevanju literature

Udeleženci bodo spoznali sodobne načine, kako otrokom in mladini s prožnimi oblikami učenja in interdisciplinarnimi pristopi približati literarna besedila ter z umetniškimi tehnikami spodbuditi branje, kreativno pisanje, pripovedovanje, likovno, gibalno in drugo umetniško izražanje.

Izvajalci: Sandra Jenko (gledališka pedagogika), Eva Kraševec (ustvarjalno delo z besedilom), Dejan Srhoj (gibalno izražanje), Jerca Cvetko in Jure Engelsberger (kamišibaj)

Termin: Izobraževanje v skupnem obsegu 16 ur bo izvedeno v dveh celodnevnih sklopih v času šolskih počitnic (verjetno konec junija ali konec avgusta 2025).

Prijava: preko sistema KATIS do 10. 1. 2025 oz. do zapolnitve mest

Kotizacija: za prijave preko sistema KATIS 43 EUR; za zunanje udeležence 70 EUR


Več informacij o načrtovanih izobraževanjih ter prijava na naslovu sandra.jenko@slogi.si