Od kapljice do oceana, foto: Urška Boljkovac

Od kapljice do oceana, foto: Urška Boljkovac