Kulturni dan gledališke improvizacije, foto: Erik Contreras Mencinger

Kulturni dan gledališke improvizacije, foto: Erik Contreras Mencinger