Celovit in kakovosten obisk gledališča za razvoj gledališke pismenosti ter socialnih in komunikacijskih kompetenc

,
Gledališka dvorana

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) in Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana (SNG Drama) organizirata v šolskem letu 2020/21 strokovno izobraževanje, namenjeno učiteljem osnovnih in srednjih šol, učiteljem izbirnih predmetov s področja gledališča, mentorjem gledaliških skupin ter koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje.

Strokovno izobraževanje v celotnem obsegu 16 ur bo potekalo spletno (v okolju ZOOM) v štirih popoldanskih terminih med 9. in 18 marcem 2021. Zajemalo bo tudi ogled gledališke predstave SNG Drama Ljubljana. Udeleženci se bodo seznanili o pomembnosti ustreznega izbora kakovostne gledališke predstave za določeno starostno skupino, spoznali vzorčni model celovitega gledališkega obiska ter aktivno preizkusili metode in ustvarjalne pristope učinkovite integracije ogleda predstave v pouk.

Program predvideva naslednje tematske sklope:

  • 9. marec od 16:30 do 20:00: Izbor kakovostne predstave za otroke in mladino ter ogled gledališkega zaodrja
  • 11. marec od 16:30 do 20:00: Jeziki gledališča
  • 16. marec od 16:30 do 20:00: Ogled gledališke predstave SNG Drama Ljubljana in pogovor po ogledu
  • 18. marec od 16:30 do 20:00: Refleksivno poustvarjanje po ogledu predstave in analiza predstave

Strokovno usposabljanje je vključeno tudi v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov se lahko prijavite preko spletnega sistema KATIS, do zasedbe prostih mest, pa sprejemamo prijave tudi na naslovu izobrazevanje@slogi.si.

Kotizacija izobraževanja je 49€, za strokovne delavce je program sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v tem primeru je kotizacija 22,36€. Ker bo izobraževanje potekalo spletno, vam priznamo 25% popusta, kotizacija za zunanje je tako 37€, za prijavljene preko sistema KATIS pa 17€ .

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na istem naslovu, kjer bomo z veseljem odgovorili na vsa morebitna vprašanja.

Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo prejeli potrdilo, ki je izdano v skladu z določili Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga bodo lahko uveljavljali v vlogi za napredovanje.