Vijolašola

Vijolašola, foto: Urška Boljkovac

Izvajalec

Lutkovno gledališče FRU-FRU v sodelovanju z Ministrstvom za delo, socialne zadeve in enake možnosti

Sodelujoči

vrtci in osnovne šole

Starostna skupina

od 5. do 10. leta starosti

Časovno obdobje trajanja projekta

od maja do novembra 2018

Regije

Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Osrednjeslovenska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška

Kratek opis

Namen projekta Vijolašola je približati problematiko spolnih vlog, pričakovanj družbe o delovanju in obnašanju določenega spola, otrokom od petega do desetega leta. Otroci te starosti najbolj aktivno vstopajo v polje sekundarne socializacije in še niso tako trdno ukalupljeni v svojih prepričanjih, ki jih dobijo tekom primarne socializacije.

Projekt je razdeljen v dva večja programska sklopa. Prvi del služi kot predpriprava pedagoških delavcev, saj jih seznani s projektom in poda smernice, kako učence pripraviti na samo izvedbo projekta. Drugi sklop pa je namenjen otrok in je sama izvedba programa. Šole in vrtci, ki se odločijo za sodelovanje in so izpolnile pogoje za sodelovanje ter so izbrani s strani vodje projekta, bodo deležni brezplačne izvedbe projekta Vijolašola.

Sama izvedba projekta, sklop poimenovan Vijolašola na obisku, bo izveden kot ogled predstave Vijolašola in evalvacijskih delavnic na temo enakosti spolov in prepoznavanja stereotipizacije spolnih vlog. Vijolašola je dramsko-lutkovna predstava, ki na duhovit in otrokom primeren način predstavlja problematiko družbenih stereotipov, določenih s spolom. Predstava je nastala po slikanici Rozagroza in Plavalava, ki je izšla v okviru projekta Aktivni.vsi in je dosegljiva vsem vrtcem in knjižnicam. Tako lahko tudi po končani izvedbi projekta zgodbo ponovno prebirajo in predelujejo v okviru pouka.

Predstavitev projekta je v torek, 22. maja 2018 med 10. in 13. uro v Hiši otrok in umetnosti, Komenskega 9 v Ljubljani.

Fotografije